Anbefaler ti aksjer

Fredag 21. desember er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 496.9 (-6.5)Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Peab B(PEABB.ST) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 72.15 (-1)Peab B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 87.02 kroner. Etablert notering over 74.75 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 71.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Bakkafrost(BAKKA.OL) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 443.8 (-13.6)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bakkafrost og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Etablert notering over 452 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved cirka 420 kroner og motstand ved cirka 470 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Hansa Biopharma AB(HNSA.ST) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 274.6 (-2.8)Hansa Biopharma AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 265 kroner og motstanden ved cirka 286 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 38.37 (-0.23)Amer Sports Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 35.09 euro. Videre oppgang til 38.74 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 35.50 euro. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Latour B(LATOB.ST) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 111.3 (-2)Latour B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 106 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 103 kroner og motstand ved cirka 114 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Cherry B(CHERB.ST) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 86.3 (-0.3)Cherry B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved cirka 74.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Fortum(FORTUM.HEX) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 19.62 (-0.69)Fortum har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 19.60 euro. Videre oppgang til 20.97 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 18.20 euro og motstand ved cirka 22.70 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. SalMar Asa(SALM.OL) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 453.4 (-27.4)SalMar Asa har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved cirka 440 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 20. des 2018. Siste sluttkurs: 69.6 (-1.5)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scatec Solar ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig dobbel-topp-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 69.60 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner og motstand ved cirka 74.60 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.