Aqua Bio Technology (ABT) har mottatt bindelse tilsagn for å tegne 4.610.000 nye aksjer for et bruttoproveny på 11,525 millioner kroner i en betinget rettet emisjon på minimum 10,5 millioner kroner og maksimum 15 millioner kroner, ifølge en børsmelding tirsdag kveld.Tegningskursen i emisjonen er satt til 2,50 kroner per aksje. Selskapets styre vil også foreslå en reparasjonsemisjon.Aksjonærene som har gitt bindende tilsagn om å tegne nye aksjer for 11,525 millioner gis fortrinnsrett til å tegne aksjer som ikke tegnes i emisjonen, opplyses det.Videre går det frem at nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til generelle selskapsformål og arbeidskapital.Styret har også besluttet å gjøre endringer i ledergruppen for å øke fokus på salg og markedsføring av selskapets produkter.Nåværende daglig leder Arvid Lindberg vil fungere som salgs- og markedsføringssjef, og Espen Kvale vil fungere som midlertidig adm. direktør gjennom en konsulentavtale med Espen Kvale Consulting LLC.Disse endringene vil tre i kraft så snart som mulig, opplyses det.Ekstraordinær generalforsamling vil avholdes på eller rundt 7. januar 2019.