Arne Fredly kjøper Hunter-aksjer

Styremedlem i Hunter Group, Arne Fredly, har mandag gjennom sitt selskap Apollo Asset kjøpt 15.994 aksjer i selskapet. Kjøpet ble gjort til en gjennomsnittskurs på 3,15 kroner, tilsvarende om lag 50.000 kroner. Etter transaksjonen Apollo Asset 102.820.026 aksjer i selskapet, tilsvarende 26,71 prosent av den utestående aksjekapitalen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også