Ateas skatt vil reduseres som følge av at skattesatsen i Norge har blitt redusert fra 23 til 22 prosent, skrive selskapet i en melding tirsdag.Per 31.12.2017 hadde Atea 472 millioner kroner i utsatt skattefordel. Reduksjonen i skattesatsen vil redusere verdien av Ateas utsatte skattefordel med om lag 19 millioner kroner. Reduksjonen vil resultere i en engangsutgift på 19 millioner i selskapets fjerdekvartalsresultat.Ateas skattekostnad vil bli redusert i fremtiden som følge av endringen i skattesatsen.