Awilco LNG viser til nylig publiserte artikler om en potensiell konsolidering i LNG, og røper i en børsmelding fredag at selskapet jobber med andre skipseiere med sikte på å etablere en konsolidert struktur i sektoren «som kan tilby skalafordeler og kommersielle og finansielle synergier».Ingen avtale er inngått ennå, og det er ikke mulig å si om en avtale vil bli nådd.Selskapet opplyser til slutt at det vil komme med ytterligere informasjon når den foreligger.