Bank of America Merrill Lynch nedgraderer Equinor

Svakere oljepris får konsekvenser.

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) nedgraderer anbefalingen på Equinor-aksjen til nøytral.Det kommer frem i et notat tirsdag, ifølge TDN Direkt.I oktober oppgraderte meglerhuset aksjen til kjøp fra underperform, med et kursmål på 265 kroner. Dette ble begrunnet med at Equinor er et av de mest girede selskapene mot høyere olje- og gasspriser av de store europeiske oljeselskapene.Equinor-aksjen har som følge av svakere oljepris den siste tiden falt 5,6 prosent på Oslo Børs den siste måneden. Hittil i 2018 er aksjen fortsatt opp 15,2 prosent.