Bergen Group får avtale med Equinor

Bergen Group Services har inngått en treårig rammeavtale med Equinor Energy, opplyses det i en melding.Avtalen er relatert til motorvedlikehold på installasjoner offshore.Rammeavtalen trer i kraft 1. februar 2019, og inneholder en opsjon på fornyelse i ytterligere to år. Avtalen ventes å generere inntekter på 50 millioner kroner gjennom kontraktsperioden, skriver selskapet.