Borgestad vil hente penger

Styret i Borgestad ASA besluttet å fremme forslag om at selskapet skal gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av en garantert fortrinnsrettsemisjon for å hente cirka 34 millioner kroner.Tegningskursen er foreslått til 10 kroner per aksje.Ifølge meldingen vil fortrinnsrettsemisjonen, dersom den gjennomføres, tilføre konsernet nødvendig arbeidskapital, og provenyet vil i tillegg benyttes til generelle selskapsformål.Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen må godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling i selskapet som skal avholdes 9. januar 2019.Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil aksjekapitalen i Borgestad økes med 33.853.000 kroner ved utstedelse av 3.385.300 nye aksjer. Dette representerer en ratio på én ny aksje per eksisterende aksje (eksklusive selskapets egne aksjer).Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også