Borgestad vil hente penger

Styret i Borgestad ASA  besluttet å fremme forslag om at selskapet skal gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av en garantert fortrinnsrettsemisjon for å hente cirka 34 millioner kroner.Tegningskursen er foreslått til 10 kroner per aksje.Ifølge meldingen vil fortrinnsrettsemisjonen, dersom den gjennomføres, tilføre konsernet nødvendig arbeidskapital, og provenyet vil i tillegg benyttes til generelle selskapsformål.Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen må godkjennes av en ekstraordinær generalforsamling i selskapet som skal avholdes 9. januar 2019.Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil aksjekapitalen i Borgestad økes med 33.853.000 kroner ved utstedelse av 3.385.300 nye aksjer. Dette representerer en ratio på én ny aksje per eksisterende aksje (eksklusive selskapets egne aksjer).Les hele meldingen her.