Sveiseapparatene Aker Solutions har tatt i bruk er bare ett eksempel på den store digitaliseringsjobben som nå foregår i Kjell Inge Røkkes oljeserviceselskap, skriver DN.- Det er 50 til 60 personer som har jobbet med dette de siste to årene, sier Arne Tjønn Føllesdal, som leder arbeidet, til avisen.Ansattkostnadene tilsvarer en pengebruk på et par hundre millioner kroner i den perioden. Mye av poenget er ifølge avisen å få en bråte såkalte kildesystemer til å fungere i samspill, så informasjon kan deles og dobbeltarbeid kuttes. Satsingen er så langt ikke skilt ut i et eget datterselskap, men internt spøkes det med navnet «Aker Problems».- Arbeidet går langs to akser. Det handler om nye programvareløsninger og om digitalisering av måten vi jobber på som engineering- og subseaproduktselskap. Den andre aksen går på hvordan vi skaper nye, verdifulle konsepter for kundene, forklarer Føllesdal til avisen.Han vil bort fra dagens situasjon, der informasjon tas ut av systemene, og der en skribler på papirlapper her og der, og skaper ustrukturert informasjon i for eksempel eposter og dokumenter. Han mener at strømlinjeforming av informasjonsutvekslingen i utbyggingsprosjekter kan spare enormt med tid. - Besparelsen kan ligge oppi 100.000 timer i et sånt prosjekt, sier Føllesdal til avisen.