Christian Ringnes forenkler virksomheten

Eiendomsinvestoren forenkler selskapsstrukturen i Eiendomsspar og Victoria Eiendom. To selskaper oppløses.

Eiendomsinvestor Christian Ringnes oppløser Eiendomsspar Invest AS og Victoria Eiendom Invest AS, holdingselskapene som kontrollerer henholdsvis Eiendomsspar og Victoria Eiendom. - Strukturen med Eiendomsspar Invest og Victoria Eiendom Invest som hovedeiere i henholdsvis Eiendomsspar og Victoria Eiendom, henger igjen fra den tiden det ikke var tillatt for aksjeselskaper å kjøpe tilbake sine aksjer direkte. Det er som kjent tillatt nå, og disse selskapene tjener derfor ikke lenger noen funksjon, kommenterer Ringnes til Hegnar.no, og fortsetter:- For å forenkle selskapsstrukturen i Eiendomsspar og Victoria Eiendom og derved blant annet unngå egne utbyttebetalinger til selskapene selv, er de (Eiendomsspar Invest og Victoria Eiendom Invest) derfor besluttet avviklet.32,58 mrd.Holdingselskapene, som nå er avviklet, ble kunngjort oppløst i Brønnøysundregistrene 31.10.2018.Victoria Eiendom erstatter ved avviklingen av Eiendomsspar Invest, som største eier i Eiendomsspar og får en eierandel på vel 48 prosent. Selskaper hvor Ringnes har avgjørende innflytelse erstatter Victoria Eiendom Invest som største eier i Victoria Eiendom og får en eierandel på vel 45 prosent.Eiendomsspar prises til 20,81 milliarder kroner, mens Victoria Eiendom prises til 11,77 milliarder kroner.Håver innEiendomsspar hadde totale leieinntekter på 573,2 millioner kroner per 3. kvartal 2018, mot 553,0 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsinntektene til Victoria Eiendom per 3. kvartal beløp seg til 130,7 millioner kroner, mot 113,9 millioner kroner.I kvartalsrapporten skrev styret at de positive impulsene fra underliggende makroforhold, kombinert med begrenset tilgang av nye leieobjekter, bidrar til redusert ledighet og økende priser i kontorleiemarkedet i Oslo sentrum. De forventer at den positive utviklingen skal fortsette fremover.