- Den mest optimale perioden å sitte med aksjene

DNB Markets om hvilke aksjer som bør inngå i en OSEBX-portefølje.

Mulighetene for meravkastning basert på en såkalt januareffekt i aksjemarkedet burde i teorien over tid ifølge analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets reduseres ned mot null etter hvert som kunnskapen om denne stiger. I det norske markedet har strategien ifølge analytikeren likevel vist seg å gi meravkastning for 17 av de siste 18 årene.«Tester vi tilbake på disse samme årene, ser vi samtidig at perioden fra midten av desember og frem til den femte handelsdagen i januar historisk sett har vært den mest optimale perioden å sitte med aksjene», heter det fra Krohn i morgenrapporten fredag.Når det gjelder hvilke aksjer som bør inngå i et slikt utvalg må analytikeren likevel gripe tilbake til teorien og tidligere studier.«Basert dette, vil en OSEBX-portefølje for i år bestå av Thin Film Electronics, REC Silicon, Asetek, XXL, Gaming Innovation Group, Wallenius Wilhelmsen, Next Biometrics, IDEX, B2 Holding og Norsk Hydro».Krohn understreker at dette er en utelukkende kvantitativ analyse, i all hovedsak basert på kursutvikling så langt i år.Thin Film Electronics har i løpet av det siste året falt 68,44 prosent på Oslo Børs mens REC Silicon har dalt 41,78 prosent. Asetek og XXL er ned henholdsvis 40,69 og 56,55 prosent mens Gaming Innovation Group og Wallenius Wilhelmsen har falt 43,38 og 46,01 prosent.Next Biometrics har falt 34,45 prosent, IDEX er ned 46,01 prosent , B2 Holding er svekket med 33,80 prosent og Norsk Hydro har dalt 28,20 prosent i løpet av de seneste 12 månedene på Oslo Børs.