DESS Aquaculture Shippping vil hente penger til flåteutvidelse

John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Selskapet delvis eid av Solstad Offshore øyner 700 millioner. John Fredriksen og Marine Harvest stiller opp.

For å finansiere resten av det eksisterende nybyggprogrammet, samt to nye fartøy, har DESS Aquaculture Shipping (DESS Aqua) besluttet å hente inn 700 millioner kroner i frisk egenkapital.Det fremgår av en melding onsdag morgen.Pengene vil hentes inn gjennom en emisjon rettet mot John Fredriksens Hemen Holding og Fredriksens oppdrettskjempe Marine Harvest som tar halvparten hver.Etter transaksjonen vil Marine Harvest eie 50 prosent av DESS Aqua, Fredriksen vil ha en direkte eierandel på rundt 30 prosent, mens Solstad Offshore vil sitte med de resterende 20 prosentene.Erklærer opsjonerAv meldingen fremgår det dessuten at DESS Aqua har tatt levering av fiskefraktfartøyet (LFC) "Aqua Tromøy" som har gått rett inn på en femårig kontrakt med Marine Harvest i Canada.Det har også blitt inngått en 10-årig kontrakt med Tassal, Australias største produsent av atlantisk laks på Tasmania, for en LFC som skal være i drift "down under", samt en femårig kontrakt med Marine Harvest for en LFC som skal arbeide i Skottland.Som en følge av de nye kontraktene har DESS Aqua erklært opsjoner for ytterligere to LFC-er ved et Sefine-verftet i Tyrkia. Disse fartøyene, som er søsterfartøyer av de fire som allerede er under bygging ved samme verft, har planlagt levering i fjerde kvartal 2020 og første kvartal 2021.Lange kontrakterDESS Aqua har fra før to fartøy - "Aqua Merdø" og nevnte "Aqua Tromøy", som begge er på langsiktige kontrakter.I tillegg til syv LFC-er under bygging, har rederiet også bestilt tre servicefartøy, noe som gjør at flåten vil bestå av totalt 12 fartøy når alle nybyggene er levert. Det neste fartøyet som skal leveres er et av servicefartøyene i første kvartal 2019. Selskapet ble etablert sommeren 2016 som et joint venture mellom Marine Harvest og Deep Sea Supply som senere ble innlemmet i Solstad Offshore. Hovedkvarteret ligger i Grimstad.


Les også