DNB Markets har tro på norsk økonomi

Analytikerne lister også opp flere grunner til at boligprisene roer seg.

DNB Markets er i dag ute med en ny konjunkturrapport, og budskapet der er at momentum i norsk økonomi ventes å ta seg opp.- Det moderate oppsvinget ventes å fortsette neste år, skriver meglerhuset, som står fast ved sin prognose om en BNP-vekst på 2,0 prosent i 2019.- Forbruk tar seg oppSamtidig er 2019-prognosen for privat forbruk kuttet med 0,2 prosentpoeng til 2,0 prosent, grunnet redusert overheng fra 2018.- Vi anser det tregere forbruket hovedsaklig som en følge av høyere elektrisitetspriser og derigjennom noe lavere vekst i disponible inntekter i 2018. Momentumet i husholdningenes forbruk ventes derfor å ta seg opp fremover, heter det.Analytikerne ser videre for seg 10 prosent økning i oljeinvesteringene neste år, grunnet et solid løft for investeringer i nye felt. - Vi spår også en anstendig investeringsvekst blant private selskaper eksklusive boligmarkedet, mens vi venter et fall i boliginvesteringene på 2,0 prosent, fortsetter DNB Markets.Meglerhuset anser trendveksten i norsk økonomi til å være nær 1,75 prosent.- Dette fordi vi ser en trendvekst i arbeidsstyrken på rundt 0,5 prosent og produktivitetsvekst på noe over 1,0 prosent. Vi venter derfor at veksten holder seg noe over trend neste år, noe som fører vil en moderat økning i kapasitetsutnyttelsen, heter det.- Dobbel renteøkningI tråd med et forventet oppsving ser DNB Markets for seg to renteøkninger fra Norges Bank neste år - i mars og september.Synet er at renteøkningene vil komme gradvis og sakte.- Norsk økonomi er langt fra å overopphetes, siden det sykliske oppsvinget er mildt, og lønns- og prispress er langt fra å ta av. Videre vil renteøkningene i eurosonen, Norges viktigste handelspartner, trolig ikke starte før desember 2019 og aggressive renteøkninger i Norge kan potensielt trigge en kraftig kronestyrkelse, heter det i rapporten som er ført i pennen av seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.Dette kan ifølge DNB Markets i så fall dempe inflasjon og eksportvekst.- Norske husholdninger har dessuten høy lånefinansiering, og selv små endringer i styringsrenten vil ramme renteutgifter og forbruk hardt for de mest belånte, skriver duoen.- Sjelden sidelengsSamtidig ventes renteøkningene ifølge DNB-analytikerne å dempe boligprisveksten.- Antall usolgte boliger har steget til et historisk høyt nivå, selv om omsetningen i boligmarkedet fortsatt er solid. Én grunn er at et høyt antall nye boliger er ferdigstilt, noe som også har økt tilbudet av bruktboliger. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i starten av neste år, noe som sammen med renteøkninger og høyt belånte husholdninger bør dempe boligprisveksten, går det videre frem av rapporten.I tillegg ser meglerhuset for seg at regulering som hemmer husholdningenes kredittvekst, samt lav befolkningsvekst, vil ha en dempende priseffekt. - På den annen side peker økende inntektsvekst, lav ledighet og en potensiell nedgang i ferdigstillelse av nye boliger fremover mot en anstendig boligprisvekst. - Alt i alt venter vi at boligprisene stiger 0,8 prosent i 2018 og 0,5 prosent i 2019. Historien antyder dog at boligprisene sjeldent beveger seg sidelengs, og vi ser risiko på begge sider av vår prognose, skriver DNB Markets.Om forventningene til dagens november-statistikk fra Eiendom Norge, skriver meglerhuset at de venter uendrede boligpriser (sesongjustert) for andre måned på rad.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også