DNB Markets øyner lavere rentebane

Ser fire argumenter.

Tall fra SSB viste tirsdag morgen en vekst i fastlands-BNP på 1,0 prosent fra september til oktober.I 3-månedersperioden august-oktober var BNP-veksten 0,2 prosent sammenlignet med 3-månedersperioden før (mai-juli).- Solid vekstMakroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets karakteriserer oktober-veksten som solid.- Tre måneders gjennomsnitt er fortsatt på den svake siden, dratt ned av jordbruksproduksjon og privat forbruk, selv om den tok seg opp i oktober. Vi ser på disse faktorene som midlertidige, grunnet en varm sommer og høye elektrisitetspriser, og oktober-tallene støtter dette synet, skriver hun i en kommentar.- Selv om vi er forsiktige med å legge for mye vekt på månedlige svingninger i BNP-vekst, peker den solide oktober-veksten, sammen med et optimistisk regionalt nettverk, mot at veksten vil ta seg opp fremover. Vi venter at Norges Bank hever styringsrenten til 1,00 prosent i mars neste år, men venter at rentebanen som legges frem torsdag justeres noe ned i 2020 og 2021, fortsetter hun.Flere grunnerI en forhåndsomtale av denne ukens rentemøte, publisert i forrige uke, pekte meglerhuset på flere utviklingstrekk siden september-møtet til støtte for en lavere rentebane.

  • svakere vekstutsikter og lavere renter ute
  • lavere oljepriser
  • svakere vekst enn ventet hjemme
  • inflasjonen tilbake til forventning
- Men vi tror Norges Bank vil vurdere i det minste noe av dette som midlertidig og fortsatt signalisere en renteøkning i 1. kvartal. Vi tror rentebanen etter 1. kvartal vil bli senket, skrev DNB Markets da.