DNB oppløser DNB Næringskreditt

DNB Næringskreditt skal nå fusjoneres inn i DNB Bank.

DNB har nå utarbeidet og signert en plan for en fusjon mellom DNB Bank og DNB Næringskreditt, opplyses det i en melding.«Fusjonen innebærer at DNB Bank overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører DNB Næringskreditt uten vederlag og at DNB Næringskreditt oppløses», heter det i meldingen.Gjennomføring av fusjonen er ifølge meldingen betinget av at Finansdepartementet eller Finanstilsynet gir tillatelse til dette og at eventuelle innsigelser fra kreditorer har blitt avklart i samsvar med allmennaksjeloven.«Fusjonsplanen er meldt til Foretaksregistret i medhold av allmennaksjeloven § 13 -13. Endelig fusjonsbeslutning fattes av styrene tidligst én måned etter at fusjonsplanen er kunngjort av Foretaksregisteret», heter det.Styrene i DNB Bank og DNB Næringskreditt har til hensikt å fatte endelig fusjonsvedtak innen februar 2019, og fusjonen er forventet gjennomført senest 31. desember 2019.Les hele meldingen her.