DNO legger inn bud på Faroe Petroleum

DNO legger inn et kontantbud på samtlige aksjer i Faroe Petroleum.

DNO legger inn et kontantbud på samtlige aksjer i Faroe Petroleum som DNO ikke allerede eier selv, og fremsetter et tilbud på 152 pence per aksje, ifølge en børsmelding onsdag.DNO eier fra før 28,22 prosent av aksjene i Faroe.- Dette tilbudet gir Faroe-aksjonærer en sjelden mulighet til å gå ut av deres relativt illikvide AIM-listede posisjoner til en attraktiv pris i et volatilt og usikkert marked for olje og aksjer. DNO betaler en betydelig premie på 44,8 prosent for Faroe på basis av den upåvirkede aksjekursen den 3. april 2018, i forkant av spekulasjoner om et mulig DNO-oppkjøp, sier styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO.Akseptfristen er 2. januar 2019.Hele meldingen her


Les også