DNO stiller spørsmål ved Faroes Equinor-transaksjon

DNO-sjef Bjørn Dale. Styreformann Bijan Mossavar-Rahmani til høyre. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

- Er dette av verdi for et selskap som søker vekst?

Faroe Petroleum meldte onsdag morgen at det har inngått en bytteavtale med Equinor for flere eiendeler. Selskapets andeler i tre felt under utbygging, Njord-, Hyme og Bauge, går til Equinor, mot en andel i de fire produserende feltene Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje.DNO som har kjøpt seg opp til å bli største aksjonær i Faroe, og som nylig la inn bud på hele selskapet, stiller spørsmål ved avtalen.- Dette er en betydelig avtale for Faroe, og vi må forstå den før vi gjør oss opp en mening, skriver selskapet i en børsmelding onsdag ettermiddag.- Mens Faroe understreker at dette ikke er designet for å stoppe DNO-budet, må vi stille spørsmål ved om dette er av verdi for et selskap som søker vekst: å bytte seg ut av sin høykvalitets- storskala, kjerneveksthub Njord operert av det statlige oljeselskapet til Norge, Equinor, og i stedet ta på seg modne og synkende produksjonseiendeler - i en avtale med Equinor selv, heter det videre.- Det er den testen denne avtalen må tilfredsstille, er konklusjonen til DNO.Helge Hammer, adm. direktør for Faroe Petroleum Norge, hadde følgende kommentar til transaksjonen onsdag morgen:- Tre forhold er viktig å få med seg i forhold til DNO. For det første har denne avtalen vært underveis lenge, lenge før DNO annonserte at de vil by på Faroe. For det andre så er dette en avtale som er veldig god for absolutt alle aksjonærene i Faroe. Og for det tredje så er avtalen vurdert av «UK take-over panel» (en britisk instans som passer på at ledelsen i et selskap inngår avtaler som er god for virksomheten, og ikke kun har til hensikt å stoppe et oppkjøp), og de har konkludert med at dette er en avtale som kan gjennomføres.- Dette er vinn-vinn både for Equinor og oss. De får felter som passer bedre for et stort selskap, og vi får tilgang på felter som både er i produksjon, men som også har reserver og betydelige oppsider. Det vi får er mer verdt for oss, enn det vi gir fra oss, sa Hammer.