Ekspert venter mer spenning i rigg til neste år

En bekymringsverdig faktor gjør imidlertid at et oppsving av betydning må vente til tidligst 2020.

2017 var et actionfylt år i riggmarkedet med flere store transaksjoner, restruktureringer og fusjoner.2018 ville by på mye av det samme, spådde riggmeglerhuset Bassøe Offshore, og fikk med det helt rett.Både Borr Drilling og Northern Drilling, riggselskapene med henholdsvis Tor Olav Trøim og John Fredriksen i kulissene, har fortsatt å styrke flåtene sine med rigger på billigsalg, mens Transocean har slukt enda et selskap – Ocean Rig – og Ensco har slått seg sammen med Rowan.Videre har både Fredriksens Seadrill og amerikanske Pacific Drilling gjenoppstått fra Chapter 11, mens norske Fred. Olsen Energy er i diskusjoner med sine interessenter om en restrukturering.Når det gjelder kjerneaktiviteten, boring av olje- og gassbrønner, var det en betydelig økning i optimismen gjennom første halvdel av 2018 med rapporter om økt anbudsaktivitet, samt en stigende oljepris som bar bud om at oljeselskapene ville investere mer i offshore-aktiviteter.«Nye kontrakter var generelt kortsiktige og dagratene så en nesten umerkelig stigende trend, men ting så ut til å bevege seg i riktig retning», skriver partner David Carter Shinn i Bassøe Offshore i en oppdatering.Lavere ordrereserve En titt i bakspeilet viser imidlertid at ting ikke var så bra som de så ut til.«Det seneste oljeprisfallet og et generelt negativt sentiment i verdensøkonomien har sendt markedet rett tilbake til 2016 igjen», skriver Shinn.Et fat brent-olje ble torsdag formiddag omsatt for rundt 53,8 dollar. Til sammenligning var prisen oppe i 86 dollar i starten av oktober.Det mest bekymringsverdige ifølge Shinn er at de største boreentreprenørene faktisk har fått redusert ordrereserven sin gjennom året, noe som betyr at de starter 2019 med et dårligere utgangspunkt enn for ett år siden.«Markedet har bevegd seg baklengs», konkluderer han.Selv om den konkurransedyktige utnyttelsesgraden for de 13 største aktørene samlet, inkludert Borr Drilling og Seadrill, har økt fra rundt 55 prosent til 61 prosent i løpet av året, og antallet rigger på kontrakt har økt fra 182 til 202, har ordrereserven til den samme gruppen falt fra 410 år ved starten av året til 375 år ved utgangen av året.Årsaken er at de nye kontraktene stort sett er såpass korte at de ikke veier opp for de som løper ut.For få en nettoøkning i ordrereserven i 2019, kreves det at det tildeles massivt med nye kontrakter i løpet av året.Tidligst 2020Bassøe Offshore tror omfattende anbud og forlengelser i steder som Saudi-Arabia, Brasil og Vest-Afrika vil bidra til en betydelig aktivitetsøkning, men at sannsynligheten for komme til et akseptabelt nivå er vanskelig å oppnå.«Vi ser på 2020 som det tidligste for det meste av markedet (ekskludert «harsh environment»-rigger»)», skriver Shinn.Selv om markedet har tatt et skritt tilbake, var det likevel et spennende år, mener riggeksperten, som heller ikke tror neste år blir kjedelig.«Situasjonen 2018 har endt opp med, setter tonen for mer spenning i 2019», konkluderer han, og kommer samtidig med følgende spådom.«Vi kan se frem til mer konsolidering, mer rekalibrering, flere rigger som blir pensjonert, og en reel endring i etterspørselen».