Ekstrem frykt på Wall Street

Patrick Sison

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har den teknologitunge Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,48 prosent og står i 6.559,70 poeng, mens Dow Jones står i 22.955,69 poeng etter en oppgang på 0,42 prosent.Et av fredagens høydepunkter sett med finansøyne var de endelige BNP-tallene for tredje kvartal fra USA. Ifølge Direkt Makro var den amerikanske økonomien ventet å vokse med 3,5 prosent i henhold til de foreløpige tallene, skriver TDN Direkt. Fasiten var imidlertid skuffende da veksten ble revidert ned til 3,4 prosent.Heller ikke ordreinngangen for varige goder levde opp til forventningene. Fasiten viste en oppgang på 0,8 prosent, halvparten av forventningen på 1,6 prosent, ifølge TDN Direkt. Frykt- og grådighetsindeksenCNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.Fredag er indeksen på fem, hvilket indikerer ekstrem frykt. For en uke siden sto indeksen i 11 (ekstrem frykt) mens den var på 72 (ekstrem grådighet) for et år siden.Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer:

  • Markedsvolatilitet (VIX)
  • Forskjellen i volum på aksjer som stiger og faller
  • Markedsmomentum
  • Etterspørselen etter (søppel)obligasjoner
  • Forholdet mellom aksjenes topp- og bunnoteringer
  • Forholdet mellom kjøps- og salgsopsjoner
  • Forholdet mellom obligasjoner og aksjer