Equinor øker bruken av borestreng med signalkabel for å få sanntidsdata fra undergrunnen under boreoperasjoner, ifølge en melding fra selskapet.Dette er et ledd i konsernets digitaliseringsstrategi, og tilrettelegging for automatisert boring, heter det i meldingen. NOV og Schlumberger har fått rammekontrakter for globale leveranser av borestreng med signalkabler (wired drill pipe) til Equinor. Begge leverandørene benytter løsninger fra IntelliServ, som eies av NOV og Schlumberger.I tillegg til rammekontraktene med de to leverandørene er det avtalt forpliktelser om bruk av borestreng med signalkabler levert av NOV til konkrete operasjoner på eksempelvis Mariner i Storbritannia, West Hercules sin letekampanje på norsk sokkel og Transocean Enablers borekampanje på Trestakk.Anslått verdi for dette arbeidsomfanget er om lag 300 millioner kroner.Kontraktene åpner for bruk av teknologien på alle Equinors installasjoner globalt. Totalt kan kontraktsverdien overstige én milliard kroner i løpet av de tre første årene rammeavtalene er gjeldende. - Dette er teknologi som gir oss økt forståelse for hva som skjer i og rundt brønnen under boring. Det gjør det enklere å ta riktige valg, basert på sanntidsdata, underveis i boringen. Dermed vil vi kunne unngå kostbare feil, som problemer med hindringer i det åpne hullet under og etter boring, og det å måtte bore sidesteg. Det hjelper oss også til å forstå reservoarene bedre, og å kunne plassere brønnene best mulig. Og vi blir mer effektive, fordi vi kan styre fart og kraft i boringen opp mot grenseverdiene for det som egner seg best i undergrunnen, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.