Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, ønsker å kjøpe Oslo Børs. 

Paul Kleiven

Euronext vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over Oslo Børs, fremgår det av en pressemelding julaften.Euronext har kontaktet styret i Oslo Børs VPS Holding ASA (Oslo Børs VPS) for å søke støtte for et bud på 6,24 milliarder kroner for samtlige utestående aksjer i selskapet. Budet representerer en premie i forhold til siste sluttkurs i Oslo Børs VPS på 32 prosent, heter det i pressemeldingen.Euronext ble invitert av en gruppe aksjonærer i Oslo Børs VPS om å vurdere å kjøpe aksjene i selskapet og Euronext har allerede fått bindende forhåndsaksepter fra aksjonærer som representer 49,6 prosent av selskapets utestående aksjer.Budpremie på 32 prosentEuronext vil så snart det er praktisk mulig fremsette et kontantbud på 6,24 milliarder kroner (625 millioner euro) for samtlige aksjer i Oslo Børs VPS, tilsvarende 145 kroner pr. aksje. Dette representerer en premie på 32 prosent sammenliknet med sluttkursen 17. desember 2018, og 34 prosent over volumveid snittkurs for aksjen de siste tre måneder, heter det videre.Kontantbudet er imidlertid 5 kroner under all-time high for Oslo Børs på 150 kroner fra juli og september 2007. Euronext skriver i pressemeldingen at det har sterk tro på at den unike, strategiske og konkurransemessige posisjonen til Oslo Børs VPS, inkludert en globalt ledende posisjon i sjømatderivater og en dypt forankret ekspertise i oljeservice og shippingDette vil ytterligere styrke Euronext sin posisjon som den ledende leverandøren av markedsinfrastruktur for finansiering av Europas realøkonomi.Hele pressemeldingDe største aksjonæreneDNB Livsforsikring er største aksjonær, med en eierandel og aksjer for 1.235.696.525 kroner hvis Uronext sluker Oslo Børs til en kurs på 145 kroner aksjen.Pareto Invest har aksjer for 531 millioner kroner, mens Arendals Fossekompani sitter med aksjer for 289 millioner kroner. Must Invest sitter samtidig med aksjer for knappe 103 millioner kroner.Til kurs 145 kroner har Wenaasgruppen og Wenaas Kapital aksjer i Oslo Børs VPS for tilsammen 101,5 millioner kroner.De ti største aksjonærene har aksjer i Oslo Børs VPS for drøyt 3,8 milliarder kroner.

Dette er EuronextEuronext er et børsnotert selskap som eier børser i Nederland, Belgia, Frankrike, Portugal, Storbritannia og Irland. Selskapet tilbyr handel med aksjer og derivater, samt informasjonstjenester knyttet til børsnoterte selskaper. Samlet er Euronext Europas største markedsplass målt i antall utstedere (1,300), og den nest største i EU etter aksjeomsetning.Euronext ble grunnlagt i år 2000 gjennom en fusjon av børsene i Amsterdam, Brussel og Paris. I 2007 ble selskapet fusjonert med New York Stock Exchange (NYSE) til NYSE Euronext. I 2012 ble Euronext kjøpt av Intercontinental Exchange, og deretter skilt ut som selvstendig virksomhet i 2014.De største eierne av Euronext er Euroclear (8 %), SFPI (4.5 %), Caisse des Dépots et Consignations (3 %) og Bpifrance Participations (3 %). Adm. direktør er Stéphane Boujnah. Dick Sluimers er styreleder. Antall heltidsansatte er 812 inkludert Irish Stock Exchange som ble del av Euronext i mars 2018.Euronext hadde en omsetning på 532 millioner euro i 2017. Markedsverdien er 3.4 milliarder euro.