Europris iverksetter tilbakekjøpsprogram

Vil kjøpe tilbake 1 millioner aksjer. 

Styret i Europris har i dag besluttet å starte tilbakekjøp av selskapets egne aksjer.Det fremkommer av en børsmelding fra selskapet torsdag. I henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen i Europris 23. mai 2018 har styret besluttet at selskapet kan gjennomføre et tilbakekjøp  på opp til 1 million egne aksjer. Disse aksjene skal enten benyttes som betaling for kjøp av 20 prosent eierandel i Runsvengruppen AB eller slettes i forbindelse med reduksjon av den registrerte aksjekapitalen, ifølge selskapet. Europris-aksjen endte dagen opp 0,22 prosent til 23 kroner.