Får finansiering på nær 350 mill.

Scatec Solar har sikret finansiering.

Scatec Solar og partnere har landet finansiering for et prosjekt i Ukraina, ifølge en børsmelding.Investeringssummen oppgis til 35 millioner euro, tilsvarende om lag 347 millioner norske kroner.The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) og FMO - den nederlandske utviklingsbanken finansierer 24,5 millioner euro, eller 243 millioner kroner, og dekker 70 prosent av prosjektet, heter det i meldingen.