Faroe bytter flere eiendeler med Equinor

Faroe bytter sine andeler i tre felt under utbygging.

Børs

I en byttehandel med Equinor øker Faroe 2019-produksjonen og kontantstrømmen kraftig med kun en minimal reduksjon i 2P-reserver. Faroe bytter sine andeler i tre felt under utbygging, Njord-, Hyme og Bauge, til Equinor, og får til gjengjeld andel i de fire produserende feltene Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje, ifølge en melding onsdag.For Faroe betyr avtalen blant annet følgende:

  • Produksjonsveksten blir fremskyndet. 2019 produksjonen øker med 7000 - 8000 fat/dag.
  • 2019 produksjonen forventes nå å ligge på totalt 18000-22000 fat/dag
  • Fareos kapitalkostnader og driftsutgiftene pr. fat blir vesentlig redusert.
I det siste har Faroe fått oppmerksomhet i forbindelse med at DNO har annonsert at de vil by på selskapet. Helge Hammer, adm. direktør for Faroe Petroleum Norge, har følgende kommentar til dette:- Tre forhold er viktig å få med seg i forhold til DNO. For det første har denne avtalen vært underveis lenge, lenge før DNO annonserte at de vil by på Faroe. For det andre så er dette en avtale som er veldig god for absolutt alle aksjonærene i Faroe. Og for det tredje så er avtalen vurdert av «UK take-over panel» (en britisk instans som passer på at ledelsen i et selskap inngår avtaler som er god for virksomheten, og ikke kun har til hensikt å stoppe et oppkjøp), og de har konkludert med at dette er en avtale som kan gjennomføres.Han understreker at denne avtalen sikrer at Faroe er godt underveis til det som er målet på mellomlang sikt.- Vi er nå godt underveis mot målet om en produksjon på 50.000 fat om dagen på mellomlang sikt. Samtidig styrker vi likviditeten og balansen i forkant av investeringsbeslutningene på Iris/Hades og Agar-funnet.Transaksjonen er såkalt kontant-nøytral. Det er altså ingen kontanter involvert.- Dette er vinn-vinn både for Equinor og oss. De får felter som passer bedre for et stort selskap, og vi får tilgang på felter som både er i produksjon, men som også har reserver og betydelige oppsider. Det vi får er mer verdt for oss, enn det vi gir fra oss, forklarer Helge Hammer.I alt så er transaksjonen, gitt en oljepris rundt dagens nivå, ventet å løfte omsetningen til Faroe Petroleum med om lag 1,7 milliarder kroner til neste år.- Vi øker kontantstrømmen, senker behovet for investeringskapital, og dermed kan vi se på kapitalstrukturen vår med nye øyne, sier Helge Hammer.

faroe petroleum
equinor
Nyheter
Børs