Fred. Olsen får fjerne navnet sitt fra døra

Aksjonærene har talt. Nytt navn for kriserammet riggselskap blir Dolphin Drilling. 

Bonheur, selskapet til Fred. Olsen som er største aksjonær i Fred. Olsen Energy, foreslo i november å skifte riggselskapets navn til Dolphin Drilling ASA. Derfor ble det innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for å stemme over dette forslaget. PÅ generalforsamlingen var fem aksjonærer som representerte totalt 53,17 prosent av selskapet aksjer til stede.52,75 prosent stemte for forslaget, som dermed ble banket igjennom.Av aksjene tilhørte 51,92 prosent Bonheur som kontrolleres av Fred. Olsen. Han slipper dermed å se navnet sitt i forbindelse med kriseoverskrifter knyttet til selskapets tilstand og restruktureringsprosess.