Fred. Olsen posisjonerer seg for vekst innen havvind

Legger 634 millioner kroner på bordet for kontroll i et skipseiende selskap. 

MATTHIAS IBELER

Fred. Olsen Windcarrier har inngått en avtale med Seafox International om kjøp av en eierandel på 51 prosent i Seafox 5, selskapet som eier den oppjekkbare flerbruks-konstruksjonsfartøyet Seafox 5.Fred. Olsen Windcarrier kjøper aksjene og en pro-rata andel av aksjonærlån for totalt 73,6 millioner dollar, tilsvarende 634 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var bokført verdi av Seafox 5 på 188,3 millioner euro. Fred. Olsen-selskapet går, igjennom avtalen, inn i et partnerskap med et datterselskap av Keppel Offshore and Marine som eier de resterende 49 prosentene.Fartøyet skal driftes av Fred. Olsen Wind Carrier sammer med selskapets to andre oppjekkbare transport- og installasjonsfartøy, Brave Tern og Bold Tern.- Oppkjøpet styrker Fred. Olsen Windcarriers posisjon ytterligere i det voksende globale havvindsmarkedet, herunder i USA og Asia, og vil også muliggjør aktiviteter relatert til olje -og gassdemonteringsarbeid, skriver selskapet.