Fredriksen syv milliarder rikere - feirer i dag på Theatercaféen

Ingen over, ingen ved siden. Aksjene Fredriksen eier i oppdrettskjempen Marine Harvest, som har vedtatt å endre selskapsnavnet til Mowi, er på gårsdagens kurs verdsatt til vel 14,6 milliarder kroner.Det tilsvarer omtrent 40 prosent av verdiene av de børsnoterte selskapene som inngår i Fredriksen-gruppen.En gjennomgang av verdiutvikling og utbytter i disse selskapene viser at verdioppgang og utbytter så langt i år summerer seg til til 8,7 milliarder kroner. Da er Fredriksens gevinst på redningsoperasjonen i riggselskapet Seadrill beregnet til 2 milliarder kroner.I motsatt retning trekker urealiserte tap på vel 1,8 milliarder kroner på gruppens aksjer i Golden Ocean Group, Ship Finance International, Solstad Offshore, Northern Drilling, oljeserviceselskapet Archer, inkassoselskapet Axactor og eiendomsselskapet Norwegian Property. Da er det korrigert for utbytter i Golden Ocean, Ship Finance og Norwegian Property.Akevitt-hedgeUtbytte er det også blitt i Arcus, der Fredriksens Geveran Trading eier 9,92 prosent av aksjene. 11,2 millioner kroner er gått inn på utbyttekontoen fra dette selskapet.- Vi har Arcus-aksjen som en hedge. I tilfelle alt annet skulle gå til helvete har vi i alle fall sikret juleakevitten, sier Fredriksens nære medarbeider Harald Thorstein, som ikke vil kommentere Finansavisens regnestykke.Heller ikke vil han si noe om julelunsjen, ut over at den er et privat arrangement i familiens regi.Med en netto gevinst på anslagsvis 6,8 milliarder kroner er det uansett god grunn til en liten markering sammen med venner, ansatte og forretningsforbindelser på Theatercafeen etter et år med både opp- og noen nedturer for selskapene i gruppen.Da Kapital i høst offentliggjorde listen over Norges rikeste ble formuen til John Fredriksen, listens ubestridte ener de siste 15 årene, vurdert til 113 milliarder kroner.Det var både en personlig bestenotering og ny norsk rekord i rikdom for redergründeren fra Eidsvoll og Etterstad.En økende del av formuen er plassert i eiendom, fond, obligasjoner og kontanter, mens verdien av de børsnoterte selskapene som inngår i gruppen utgjør i underkant av en tredjedel av nettoverdiene. I tillegg kommer verdien av boligen The Old Rectory i London, rederens Bombardier-jetfly og flere andre aksjeposter.Tenker vekstMen Fredriksen, som går i sitt 75. år, har ambisjoner om å bruke noe mer ressurser på å styrke det industrielle benet ved å pløye penger inn i virksomheter der gruppen selv vil ha en betydelig innflytelse, slik tilfellet er i selskaper som Frontline, Golden Ocean Group, Flex LNG, Seadrill/Northern Drilling og Marine Harvest.Nyheten om justeringen av strategien ble kommunisert i forbindelse med ansettelsen av den tidligere BAHR-partneren Robin Bakken i rederens private selskap, Seatankers Managemet.Planen er ifølge Thorstein at Bakken sammen med noen nyansatte ved Seatankers’ kontor i London skal følge opp de strategiske, børsnoterte investeringene i gruppen og jakte på nye strategiske investeringsmuligheter. Teamet i London er styrket med blant andre Joao Silva, som tidligere har arbeidet med private equity, olje og oljeservice.«Ting ser absolutt bedre ut nå», sa Thorstein om markedet i shipping, rigg og øvrig oljeservice da Finansavisen omtalte ansettelsen av Bakken 11. oktober. Siden har børsene falt - fra toppnoteringen i september er Oslo Børs’ hovedindeks ned 11,5 prosent, uten at det nødvendigvis betyr at lysten til å satse er blitt mindre. For historisk har Frontline-rederen og Seadrill-gründeren gjort noen av sine beste investeringer i nedgangsperioder og svake markeder.Oljeservice og shippingPorteføljeforvalter Jarle Sjo i DNB Asset Management tror Fredriksen kan finne spennende investeringsmuligheter både i oljeservice og shipping fremover.Derimot mener han det er vanskelig å se for seg store muligheter innen fisk; prisingen der er såpass høy at det blir mindre sannsynlig å regne hjem en økt investering i denne sektoren- Når vil det være fornuftig for ham å investere?- Jeg antar at han, som en industriell eier, er mer opptatt av hvor vi er i syklusen, hvordan forventet kapasitetsutnyttelse vil utvikle seg fremover og hvordan verdiene er i et historisk perspektiv, sier Sjo. - Flex LNG vil få en flåte på 13 store LNG-tankere. Mange andre rederier bestiller nå slike nybygg. Blir det en klassisk overkontrahering her?- Markedet for 2018 ser ut til å bli det beste året for LNG-redere siden 2013. Ratene er høye og det er nok fristende for rederne å bestille nye skip. Ordreaktiviteten har tatt seg opp, men dette er skip som det vil ta tre år å bygge. Økt volum av LNG og begrenset flåtevekst de neste årene vil føre til økt flåteutnyttelse og høye rater. Om rederne velger å reinvestere kontantstrømmen i nye skip, så er det nok en fare for overkontrahering, men ikke med det første. Awilco, Golar og Cardiff Gas sies å diskutere et samarbeid eller fusjon og en slik konsolidering vil kunne redusere sjansen for overkontrahering, sier Sjo.«Tror timingen er bra»- Fredriksen har et omfattende nybyggingsprogram i tørrlast privat. Hva med timingen her i lys av ratefallet i Capesize?- Jeg tror timingen er bra. Tilbudsveksten i tørrlast vil være historisk lav fremover og verdiene har vært lave og er nå i ferd med å tikke oppover.- At ratene har vært litt lave i det siste, på grunn av reduksjon av jernmalmlagre i Kina, bekymrer oss ikke og vi tror at Kina vil erstatte egenprodusert jernmalm med brasiliansk, noe som medfører økt tonn/mil-etterspørsel. Flåteveksten vil være begrenset i flere år og ratene ventes å stige fremover.- Når blir Northern Drilling en del av Seadrill?- Jeg tror ikke det skjer, i alle fall ikke med det første. Seadrill trenger å få redusert gjelden og inntil da er det ingen grunn til å slå de to selskapene sammen. Northern Drilling klarer seg fint på egen hånd. Selskapet har markedets mest moderne flåte som er kjøpt på bunnen av syklusen. Dersom markedet stiger de neste årene kan man ikke utelukke at Northern Drilling blir solgt til andre riggeiere.En av få kjøpereSjo har ingen hjelp å tilby med hva Fredriksen bør gjøre med Solstad Offshore, der pengene renner ut:- Nei, dette er en sektor vi ikke er investert i, sier forvalteren.Aksjesjef Ivar Larsen i Arctic Securities har fulgt Fredriksen-systemet i en årrekke. Han tror organisasjonen bruker veldig mye tid på å få rigginvesteringen til å bli en suksess.- Selv om Seadrill er ute av Chapter 11 er det fortsatt mange ting som må gjøres i selskapet. I Northern Drilling har den siste tids oljeprisnedgang gjort at selskapet er i en bedre posisjon enn noen gang før. Det trenger ikke ta levering av sine boreskip før i 2021.- Prisnedgangen har gjort at appetitten fra andre riggselskaper på å kjøpe «distressed» rigger er avtatt, det betyr at Northern Drilling er en av få kjøpere av slike rigger for tiden, sier Larsen.Fredriksens julelunsj er et privat arrangement og omgitt med mye hemmelighetskremmeri. Ingen i rederens nærmeste krets vil si noe om hvem som er invitert. Heller ikke datoen blir bekreftet, og underholdningen skal være en overraskelse. For to år siden var det rapduoen Nico & Vinz som sto for ettermiddagsunderholdningen på Fredriksens julelunsj.