Investtech anbefaler salg av aksjer i Subsea 7.- Subsea 7 S.A. har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Også den horisontale støtten rundt 95 kroner er brutt og salgssignaler er utløst, skriver Investtech.Negativ volumbalanse, med høyt volum på nedgangsdager, indikerer at selgerne er aggressive og presser på for å få solgt aksjene sine. Ifølge Investtech forsterker det salgssignalene.- Det er nå ingen støtte på det mellomlange kursdiagrammet, så kursen kan falle raskt videre, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 89,10 kroner, opp 1,53 prosent.Det betyr at aksjen er ned 3,72 prosent den siste uken mens den har falt 12,78 prosent den siste måneden.