GiG-innsidere flytter aksjer

Overfører over 10 millioner aksjer.

Optimizer Invest Ltd., et selskap heleid av primærinnsiderne Henrik Persson Ekdahl (styremedlem), Andre Lavold (tidligere styremedlem) og Mikael Riese Harstad - har overført alle sine 10.337.329 aksjer i Gaming Innovation Group på kurs 22,69 kroner til selskaper eid direkte av Persson Ekdahl, Lavold og Riese Harstad, går det frem av en børsmelding.Persson Ekdahl-eide True Value Ltd. har kjøpt 4.522.582 aksjer og deretter solgt disse til Persson Ekdahl privat for nevnte kurs. Persson Ekdahls 4.522.582 aksjer utgjør en eierandel på rundt 5,05 prosent.Lavold-eide Optimus Invest Ltd. har kjøpt samme antall som Persson Ekdahl, og solgt disse videre til Lavold privat for nevnte kurs. Etter dette sitter Lavold og nærstående på 4.672.582 aksjer, tilsvarende rundt 5,22 prosent.Til slutt har Riese Harstad-eide Harthom Ltd. kjøpt 1.292.166 aksjer og solgt disse videre til Riese Harstad privat for nevnte kurs. Riese Harstads 1.292.166 aksjer utgjør rundt 1,44 prosent eierandel.Optimizer Invest har dermed gått fra 11,54 prosent til null i Gaming Innovation Group.Gaming Innovation Group falt 7,4 prosent til 22,69 kroner på Oslo Børs torsdag, og er dermed ned 54 prosent så langt i 2018.


Les også