Gigantfusjon i tank

Sammenslåingen mellom Hafnia Tankers og BW Tankers skaper et av verdens ledende produkttankrederier. 

«Hafnia utforsker muligheten for konsolidering med BW Tankers, et selskap eid av BW Group, en av våre aksjonærer», skrev styret i Hafnia Tankers i selskapets rapport for tredje kvartal.Fredag opplyses det at det er inngått en fusjonsavtale mellom Hafnia, BW Tankers og NewSub, der New Sub blir den overlevende enheten fra fusjonen som dermed overtar Hafnias eiendeler, rettigheter og forpliktelser. I den forbindelse innkalles det til en ekstraordinær generalforsamling for godkjennelse av fusjonsplanen. Denne skal avholdes 10. januar. Aksjonærene i Hafnia vil motta aksjer i BW Tankers som kompensasjon. Disse vil utstedes av BW Tankers. Hafnia-aksjene blir dermed kansellert. NewSub blir et heleid datterselskap av BW Tankers gjennom fusjonen som ventes å være sluttført 14. januar 2019.Venter bedre markedLedelsen og styret tror at fraktratene i markedene der Hafnia opererer vil stige i fremtiden, noe som igjen vil øke både verdsettelsen og institusjonelle investorers interesse for virksomheten.- Ledelsen og styret er av det synet at kombinasjonen Hafnia og Bw Tankers er den beste måten å møte den fremtidige utviklingen i dette markedet, heter det i børsmeldingen.Selskapet skriver videre at det sammenslåtte selskapet vil bli et av de største, rendyrkede produkttankvirskomhetene i verden med en flåte på 86 fartøy, inkludert nybygg. Da er fartøy som er solgt og leaset tilbake, holdt utenom.Ledelsen venter at det vil være et antall viktige synergier som kan oppnås med den kombinerte plattformen, og ramser opp bedre finansieringsvilkår, en global kommersiell plattform med charterteam i Singapore, Houston og København, samt økt effektivitet med både teknisk virksomhet i eget selskap, og utnyttelse av tredjeparter.De finansielle og tekniske delene vil være basert i Singapore, mens den kommeersielle delen vil være i København.Mikael Skov vil lede det sammenslåtte rederiet, mens Perry Van Echtelt vil styre finansene. Andreas Sohmen-Pao er foreslått som styreleder. Startet i sommerFusjonsprosessen startet allerede i juli da det ble kjent at Singapore-baserte BW Group hadde inngått en avtale om å kjøpe BTS Tankers Partners som da var storaksjonær i Hafnia.Sammen med separate aksjekjøp førte oppkjøpet til at BW Group hadde sikret seg kontroll over 43,5 prosent av aksjene i Hafnia Tankers.«Vi tror dette vil være verdiøkende for alle aksjonærene i selskapet», slo Hafnia-styret fast.Konsernsjef Carsten Mortensen i BW Group var allerede da klokkeklar på at et tettere samarbeid var ønskelig.- Vi gleder oss til diskusjoner med de andre aksjonærene om fremtidig strategi. Vi ser en god kulturell passform mellom organisasjonene, så vel som mulighet til å integrere flåtene ytterligere og gi enda bedre service til kundene i produkttank-markedet, uttalte han.Skrinla børsnoteringBW Group som eies av Sohmen Pao-familien, forsøkte i 2015 å ta produkttankskipene på Oslo Børs gjennom en notering av det som da het BW Pacific.Formålet var å sikre finansiering til et nybyggprogram, samt skaffe kapital til ytterligere vekst.DNB Markets, Pareto Securities og SEB var hyret inn, og prisingen ble indikert til mellom 6,9 og 7,5 milliarder kroner.Forsøket ble imidlertid skrinlagt som følge av "de rådende markedsforholdene" på daværende tidspunkt.Det gikk rykter om et nytt forsøk tidligere i år, men heller ikke dette ble noe av.