Hamrer løs mot Mowi-navnet: Vi synes det blir helt feil

Marine Harvests navneendring vekker harme. 

Fra noteringen av Marine Harvest på New York-børsen. Styreleder Ole Eirik Lerøy i midten og konsernsjef Alf-Helge Aarskog (med laks) under åpningsseremonien. Foto: Ben Hider / NTB scanpix
Børs

Tirsdag ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i oppdrettskjempen Marine Harvest.Der skulle aksjonærene stemme over et foreslått navnebytte fra Marine Harvest til Mowi, et forslag som fikk nær full oppslutning blant de fremmøtte aksjonærene.Følgende ble vedtatt.- Med virkning fra 1. januar 2019 skal selskapets navn endres til Mowi ASA, og vedtektene §1 skal endres til å lyde som følger: 'Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.'"  Alle er imidlertid ikke like begeistret for navnebyttet.-  Vi synes det blir helt feil at Mowi-navnet skal assosieres med måten dere og andre, etter vår mening, forurenser naturen, villaksens habitat, økosystemer og truer fremtiden for kommende generasjoner, het det i en melding fremsatt på generalforsamlingen på vegne av medlemmer av Mowinckel-familien, ifølge DN. Protokollen viser at om lag 43,6 prosent av selskapets aksjekapital var representert, og at snaut 26.000 stemmer, tilsvarende 0,01 prosent, stemte imot. - Vi har vært kjent med deler av familiens skepsis mot næringen, men Mowi er like fullt en svært sentral del av selskapets historie og starten på det norske oppdrettseventyret, skriver kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest i en epost til avisen.

marine harvest
mowi
oppdrettsselskap
john fredriksen
generalforsamling
navnebytte
ekstraordinær generalforsamling
Nyheter
Børs