Nye tall fra viser altså at den fastsatte petroleumsskatten økte med 42,5 milliarder kroner i skatteåret 2017 sammenlignet med året før.– Økningen skyldes i hovedsak økte olje- og gasspriser, skriver direktoratet.Skattesystemet er bygd opp slik at selskaper som er i underskuddsposisjon, får refundert kostnader til å lete etter olje- og gass. For 2017 utgjorde beløpet 3,3 milliarder kroner fordelt på 28 selskaper. Dette er en nedgang på 4,4 milliarder kroner fra 2016.– Formålet med leterefusjonsordningen er å likestille nye selskaper i letefasen med etablerte selskaper som går med overskudd, opplyser skatteetaten.Oljeselskapene betaler ordinær selskapsskatt på 24 prosent, men må også betale en særskatt på 54 prosent for inntektene fra sokkelen. Dermed er marginalskattesatsen på inntektene 78 prosent.(©NTB)