Havyard frykter brudd med lånevilkår

Ber obligasjonseierne om støtte til en endring i låneavtalen for å unngå å bryte med et av lånevilkårene.

Et av lånevilkårene knyttet til Havyards utestående obligasjonslån sier at selskapet til en hver tid skal ha en bokført egenkapital på minst 450 millioner kroner.Ved utgangen av tredje kvartal var Havyards bokførte egenkapital på 453 millioner kroner, og nå ønsker selskapet å ta grep for at ikke et eventuelt brudd skal bli en realitet. Derfor har Havyard innkalt til et obligasjonseiermøte 27. desember for å be om en endring i vilkårene, blant annet at kravet til bokført egenkapital reduseres til 400 millioner kroner. Som kompensasjon tilbys obligasjonseierne en engangsutbetaling på 1,5 prosent av pålydende.Selskapet opplyser at det har har mottatt støtte til forslaget fra majoriteten av obligasjonseierne.Fearnely Securities er hyret inn av selskapet som finansiell rådgiver.Ellers opplyser Havyard om rekordhøy ordrebok på rundt 5,1 milliarder kroner.