Havyard unngår lånetrøbbel

Obligasjonseierne gikk med på endringer i lånevilkårene.

Verftsgruppen Havyard har opplevd en betydelig økning i oppdragsmengden i løpet av 2018, spesielt innen bygging av ferjer, fiskerelaterte båter og havvindfartøy.Avtalte utsettelser på noen av prosjektene, samt regnskapsmessige endringer og enkelte ekstrakostnader, gjør imidlertid at konsernet venter et resultat rundt null for fjerde kvartal, til tross for aktivitetsøkningen som gjør at ordreboken på rundt 5,1 milliarder kroner er på et rekordhøyt nivå.Et svakt resultat kunne bety at Havyard risikerte å havne i brudd med et av vilkårene knyttet til selskapets senior usikrede obligasjonslån på 90 millioner kroner som forfaller i juni 2020.Det nevnte vilkåret innebærer at den bokførte egenkapitalen til enhver tid skal være over 450 millioner kroner.Ved utgangen av tredje kvartal var den bokførte egenkapitalen på 453 millioner kroner.Etter råd fra sin finansielle rådgiver, Fearnley Securities, valgte derfor selskapet å innkalle til et obligasjonseiermøte for å be om at dette kravet ble redusert til 400 millioner kroner.Som kompensasjon ble obligasjonseierne tilbydd en engangsutbetaling på 1,5 prosent av pålydende.Torsdag ble møtet avholdt, og ifølge en fersk børsmelding ble forslaget godtatt.100 prosent uttelling ble det imidlertid ikke.Av de fremmøtte var det 86,08 prosent som stemte for forslaget, viser referatet fra møtet. Det betyr at nesten 14 prosent var misfornøyde med forslaget eller rett og slett syntes at kompensasjonen var for lav.