Hiddn har sikret finansiering

Vil gjennomføre en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer, samt noen nye investorer, på 20 millioner kroner.

Hiddn Solutions har sikret seg forpliktelser fra noen eksisterende aksjonærer, samt nye investorer, for en rettet emisjon på 20 millioner kroner.Det fremgår av en børsmelding fredag formiddag.- Styret i selskapet er av den mening at denne rettede emisjonen, sammen med andre finansieringskilder, vil dekke finansieringsbehovet for de neste 12 månedene, heter det i meldingen.Tegningskursen vil bli bestemt når styret beslutter å gjennomføre den.Det opplyses at den vil være lik den volum-vektede gjennomsnittskursen gjennom de fem dagene før emisjonen vedtas av styret., minus 20 prosent. Maksimumskurs er 1,14 kroner.Emisjonen er ikke betinget av at sammenslåingen med Tactilis går i boks, understrekes det.Det vil også vurderes en reparasjonsemisjon.Styreleder Øystein Tvenge vil tegne seg for aksjer til en verdi av 3,1 millioner kroner - og vil i etterkant av en eventuell emisjon, eie om lag 16,1 prosent av aksjene i selskapet.Videre har to styremedlemmer og konsernsjef Carl Espen Wollebekk forpliktet seg til å tegne seg for aksjer.