Höegh LNG Holdings har torsdag tatt levering av «Höegh Gannet», rederiets niende FSRU (flytende lagrings- og regassifiseringsenhet), fra Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. FSRU-en har en regassifiseringskapasitet på én Bcf pr. dag og en lagringskapasitet på 170.000 cbm LNG, noe som gjør den til en av de største målt på kapasitet.Den nye doningen er med i Höegh LNGs pågående anbudsprosesser for prosjekter med oppstart i mellom 2019 og 2021.
Før oppstart på en langsiktig FSRU-kontrakt, vil den imidlertid betjene en LNG-skips charterkontrakt med Naturgy som har oppstart øyeblikkelig etter at posisjoneringsseilingen fra verftet er gjennomført. 
Denne midlertidige kontrakten har en varighet på 15 måneder med en fast dagrate som er på linje med det historiske LNG-fraktmarkedet på medium sikt.