Høgset-fond flagger i Magseis

Passerer en eierandel på fem prosent. 

Incentiv AS, fondet som ble etablert og ledes av Svein Høgset, har onsdag kjøpt 922.495 aksjer i Magseis til kurs 14,90 kroner.Det kommer frem i en børsmelding.Totalt har fondet dermed lagt i underkant av 13,8 millioner kroner på bordet for aksjene. Etter transaksjonen kontrollerer fondet nær 8,4 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 5,54 prosent.