Eivind Yggeseth

Hvammen satser millioner på Noram Drilling

Mens Gunnar Hvammen kommer inn, lar Astrup-familien seg vanne ut. John Fredriksen fester grepet.

I slutten av november hentet landriggselskapet Noram Drilling inn 200 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for å finansiere kjøpet av to nye rigger.Totalt ble 10 millioner nye aksjer trykket opp, noe som betyr at kursen ble satt til 20 kroner.Ifølge en fersk aksjonæroversikt har investor Gunnar Hvammen kommet inn på eiersiden med 450.000 aksjer.Denne aksjeposten ble omsatt etter emisjonen til 21,56 kroner.Totalt har han dermed bladd opp 9,7 millioner kroner for aksjene som plasserer ham som selskapets femte største eier.Nær halvering for AstrupJohn Fredriksen tegnet seg for i overkant av åtte millioner aksjer i emisjonen gjennom Geveran Trading, noe som betyr at han øker eierandelen sin fra 58,1 prosent til 68,5 prosent.Også de tredje og fjerde største eierne, henholdsvis Ship Finance og Hermann Refsum Flinder, tegnet seg for aksjer slik at eierandelen økte.Fredriksens Ship Finance eier nå 5,3 prosent, mens Flinder eier 2,1 prosent.Investor Eivind Astrup og familieselskapet Pactum har fått redusert sin eierandel fra rundt 20 prosent til 11,6 prosent, ifølge den nyeste aksjonæroversikten. I boksOppkjøpet av de to nevnte riggene var i boks rett før helgen.«Oppkjøpet vil, etter fullføringen av oppgraderinger, ekspandere NorAms eksisterende «Super Spec»-landriggflåte fra 9 til 11 rigger», skrev selskapet i en melding fredag. Det ventes at riggene vil være aktivert og klare for tjeneste i tidlig 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også