Oslo Børs har vedtatt å ta opp aksjene i Ice Group til notering, opplyses det i en melding.Beslutningen forutsetter at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.Ifølge meldingen fastsetter børsdirektøren første noteringsdag, senest 18. januar 2019.