Incus-datter begjærer oppbud

Scana Steel - foto: Scana

Styret i Scana Steel Björneborg AB har tirsdag besluttet å begjære oppbud. Bakgrunnen er et akutt oppstått likviditetsbehov. Scana Steel Björneborg har over lengre tid drevet med betydelige tap og har gjennomgått kraftige omstillinger, herunder lederskifter og bemanningsreduksjoner i forsøk på å skape lønnsom drift, skriver Incus Investor i en melding. Incus Investor ASA har i perioden 2012 til 2018 tilført omlag 200 millioner svenske kroner til selskapet i likviditet. -- Vi er veldig lei oss for de negative konsekvensene dette kan medføre både for de ansatte, lokalsamfunnet og Scana Steel Björneborgs forretningsforbindelser. Etter å ha skutt inn betydelige midler i selskapet over flere år, har Incus Investor nå ikke mulighet til å bidra med mer likviditet uten at det vil gå ut over resten av Incus-systemet. Da er dessverre oppbud eneste mulighet, sier Kjetil Flesjå, konstituert administrerende direktør i Incus Investor. Styret i Incus har vurdert likviditetsanmodningen nøye og konkludert med at risikoprofil og avkastning ikke er forsvarlig. Banksyndikatet har godkjent og bekreftet at de ikke vil påberope seg kryssmislighold av konsernets kredittfasiliteter som følge av oppbudsbegjæringen, heter det i en uttalelse.Incus Investor forventer å ha positiv egenkapital etter konkursen i Scana Steel Björneborg og ha tilstrekkelig likviditet til å drifte øvrige selskaper i Incus-porteføljen. Det jobbes, i nært samarbeid med bankene, for å refinansiere konsernet.Waiver på låneavtalen fra bankene er forlenget til 31. januar 2019. Det forventes ikke at konkursen i Scana Steel Björneborg vil ha vesentlige negative effekter knyttet til de norske datterselskapene i konsernet.


Les også