Incus Investor slipper renter litt til

Selskapet er fremdeles i konstruktiv dialog med bankene.

15. oktober sendte Incus Investor ut en børsmelding vedrørende brudd på lånevilkår .Dagen etter skrev selskapet i en ny børsmelding at det fremdeles var i konstruktiv dialog med bankene, og «arbeider med ulike tiltak for å oppfylle deres forventninger om salg av eiendeler, bidrag fra eierne mv».Selskapet hadde da mottatt forlengelse på waiver fra lånevilkårene frem til 1. desember 2018.I dag, mandag kom det ytterligere en børsmelding;«Selskapet er fremdeles i konstruktiv dialog med bankene, og arbeider med ulike tiltak for å oppfylle deres forventninger om salg av eiendeler, bidrag fra eierne mv».Selskapet har mottatt forlengelse på waiver fra lånevilkårene frem til 31.januar 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også