Industriproduksjonen stiger

Produksjonen steg mer enn ventet i oktober.

Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen steg 1,5 prosent fra september til oktober.DNB Markets trodde i forkant på 0,4 prosent oppgang på månedsbasis.Flere næringer opplevde oppgang på månedsbasis, men næringsmiddelindustrien og næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri bidro mest til den samlede oppgangen.SkipsløftI perioden august-oktober 2018 steg industriproduksjonen 1,0 prosent, sammenlignet med 3-månedersperioden før.Veksten kan ifølge SSB særlig knyttes til 7,9 prosent økning for bygging av skip og oljeplattformer, med spesielt høy aktivitet innenfor skipsbygging. Metallvareindustrien bidro med en vekst på 3,8 prosent.Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde samlet sett en produksjonsøkning på 1,8 prosent.Falt i fiskPå motsatt side bidro næringsmiddelindustrien til å dempe oppgangen. Nedgangen i produksjonen på 2,5 prosent kan særlig knyttes til lavere aktivitet innen foredling og konservering av fisk.Dette gjelder blant annet lavere mengde foredlede makrellprodukter grunnet reduserte kvoter.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også