AB Investment AS, eid av visestyreleder Anders Onarheim i Reach Subsea, har kjøpt 50.000 aksjer i Reach Subsea, ifølge en melding.Kjøpet ble gjort til en kurs på 2,35 kroner, tilsvarende 117.500 kroner. Etter transaksjonen eier AB Investment AS 1.755.743 aksjer i Reach Subsea, tilsvarende 1,2 prosent av aksjekapitalen.