Innsider øker i Multiconsult

Styremedlem på farten.

Børs

Primærinnsider og styremedlem Vibeke Strømme har i dag kjøpt 1.700 aksjer i Multiconsult til kurs 59,95 kroner, går det frem av en børsmelding.Dermed la hun nesten 102.000 kroner på bordet.Strømme eier etter transaksjonen 4.264 aksjer i selskapet.Multiconsult stiger 3,1 prosent til 60 kroner på Oslo Børs fredag formiddag.Aksjen ligger likevel an til et fall på 17 prosent i børsåret 2018.

multiconsult
innsidekjøp
Nyheter
Børs