Instabank: Vil gi alle aksjonærene samme mulighet som Sveaas

Ivan Kverme

Foreslår en emisjon på nær 50 millioner kroner rettet mot bankens øvrige aksjonærer etter at Christen Sveaas fikk forhandlet seg til spesialpris.

Instabank og Kistefos, investeringsselskapet til Christen Sveaas, inngikk i juli en investeringsavtale der Kistefos forpliktet seg til å tegne seg for 26.246.150 aksjer til kurs 1,85 kroner i en rettet emisjon.Samtidig fikk Kistefos en opsjon på å tegne seg for ytterligere 42.538.418 aksjer til samme kurs innen adventslysene ble tent første desember.Siden avtalen ble inngått har aksjemarkedet vært volatilt, og i november gikk det spesielt hardt utover aksjekursen til Instabank. Sveaas og Kistefos gjorde det derfor klart mens uroen herjet i november at de ikke ville benytte opsjonen til kurs 1,85 kroner. Etter forhandlinger, kom de imidlertid frem til en justert tegningskurs på 1,55 kroner som ble benyttet. I etterkant har Instabanks ledelse og styre hørt med bankens øvrige aksjonærer om også de hadde et ønske om en anledning til å tegne seg for aksjer til 1,55 kroner, ifølge en fersk innkalling til en ekstraordinær generalforsamling. - På bakgrunn av tilbakemeldinger fra andre eksisterende aksjonærer har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot alle eksisterende aksjonærer på inntil 30.000.000 aksjer til kurs 1,55 kroner, heter det.Dermed får Instabank-aksjonærene noe mer å tenke over i julehøytiden utover juleselskap, gaver og mat, mat og mer mat.Generalforsamlingen er 3. januar, etter at både forslaget og julemiddagen, og ikke minst nyttårskalkunen har blitt godt fordøyd.


Les også