De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor (non-manufacturing ISM) kom inn på 60,7 i november, viser dagens tall fra Institute of Supply Management (ISM).Dermed steg den fra 60,3 i oktober.Konsensus lå ifølge  på 59,2.Imponert sjeføkonomEndelige tall fra Markit viser at innkjøpssjefsindeksen (PMI) for tjenesteytende sektor i USA kom inn på 54,7 i november.Dermed er den opp fra den foreløpige noteringen på 54,4 - som ifølge  også var forventningen nå.Oktober-noteringen var 54,8.Endelig, sammenstilt PMI (et vektet gjennomsnitt av indeksene for industri og tjenesteytende sektor, red. anm) kom inn på 54,7 i november.Dette var ned fra 54,9 i oktober.- Tallene tegner bildet av en økonomi som vokser solide 2,5 prosent på årsbasis så langt i 4. kvartal, og som fortsetter å skape nye jobber i et imponerende antall, sier sjeføkonom Chris Williamson i Markit i en kommentar.Industriordre faltSamtidig viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter at industriordrene falt 2,1 prosent i oktober.Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 2,0 prosent fall.