Jarand Rystad: - Opec burde ikke ha kuttet

- Bunnen er ikke nådd, sier Jarand Rystad i Rystad Energy.

Børs

- Vi er nå inne i et helt nytt regime i oljemarkedet, som ikke oljemarkedet har vent seg til enda. Nemlig skiferoljen, sier Jarand Rystad i Rystad Energy.- Skiferoljen gjør at det de fundamentale forholdene i oljemarkedet er at du har en fire års syklus. Og det er akkurat det som har skjedd. USA kommer nå til å øke sin produksjon med 1,8 millioner fat til neste år- Kunne man ikke forutsett det, spør Trygve Hegnar.- Nei, det er det veldig får som har sett. Så fremdeles har ikke verden vent seg tl dette. Jeg tror nå at Opec skyver problemet foran seg, ved at de nå kuttet. De får en mye lenger nedgangsperiode, enn hvis de hadde tatt smerten med en gang. De burde ikke kuttet. Opec-landene tjener mer penger på ikke å kutte, fordi de tjener mer i oppsyklusen enn de taper i nedsyklusen.- Det betyr at de gjør det til det beste for verden og konsumentene, og egentlig ikke til det beste for seg selv. Men kortsiktigheten gjør at de likevel kutter.- Når man har sett 56 dollar pr fat brent (red.anm.: Onsdag 19. desember – oljeprisen falt videre utover uken til høyt på 53 tallet fredag 2. desember). Er bunnen nådd, spør Hegnar.- Bunnen er mye lavere, kommer det kontant fra Rystad.Han spådde under ONS i Stavanger i august at vi kunne se oljepriser ned på 20-30 dollar allerede neste år. Det har forskjøvet seg etter Opecs kutt i desember. - Det er ganske enkelt. Når det er en million fat i ubalanse i markedet, så synker oljeprisen 5 prosent i måneden, sier Rystad, og gjør en rask hoderegning før han kommer frem til fasit:- Det betyr at hvis det er en million fat i ubalanse i ett år, vil oljeprisen halvere seg. Men Opec hindrer ubalansen ved at de selv holder tilbake produksjonen. Da skulle normalt oljeprisen sunket i 2020, men da skjer det noe spesielt i internasjonal shipping, som gjør at du får en høy etterspørsel etter middeldestillatene. IMO2020, sier Rystad, før han fortsetter;- Vårt hovedscenario er at oljeprisen holder seg relativt høy, det vil si mellom 60 og 75 dollar de neste to årene. Når du kommer til 2020-21 er det så massiv overkapasitet, og da har man sannsynligvis jevnet ut alle disse tingene som skjer rundt innføring av forbud mot «heavy fuel oil», så da tror jeg vi får kollapsen. Hør hele intervjuet med Jarand Rystad på HegnarPodden: 

jarand rystad
rystad energy
opec
oljepris
Nyheter
Børs