ABG Sundal Collier har oppgradert anbefaling på DNB til kjøp fra hold, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset hever kursmålet til 170 kroner fra tidligere 167 kroner, som betyr at meglerhuset ser en oppside på 13 prosent. ABG Sundal Collier mener ifølge nyhetsbyrået at dagens både relative og absolutte verdsettelse av DNB i markedet er for lav, og skriver at lånevekst gir høyere netto renteinntekter og en utdelingsgrad til rundt 75 prosent.«DNBs underliggende låneveksttrend har blitt forstyrret i flere år av salget av virksomheten i Baltikum, valuta og salg av andre ikke-kjerne utlånseiendeler. Med mer visibilitet i valutaendringer og med færre eiendelssalg, kryper vår utlånsvekstprognose mot bankens utlånsvekstguiding på 4-5 prosent», skriver meglerhuset.