John Fredriksen øker i Axactor

Har mer enn 28,5 prosent etter dagens kjøp.

Geveran Trading har i dag kjøpt 2.484.015 aksjer i Axactor til kurs 18,7996 kroner, går det frem av en børsmelding.John Fredriksens investeringsselskap la dermed 46,7 millioner kroner på bordet for aksjene.Etter dette er Geveran oppe i 31.195.749 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 20,13 prosent.Geveran eier også 13 millioner warrants som kan byttes i 13 millioner aksjer i Axactor til tegningskurs 32,50 kroner frem til 24. oktober 2019.Blir alle disse utøvet, vil Geveran eie 44.195.749 aksjer i Axactor, tilsvarende 28,52 prosent eierandel.Geveran Trading styrker dermed sin posisjon som største aksjonær i selskapet.Nærmest på aksjonærlisten følger aksjefondet DNB Norge på 6,65 prosent, Torstein Tvenge på 4,65 prosent og Ferd på 3,44 prosent eierandel.Axactor faller 0,6 prosent til 18,85 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.