Kjendisinvestorer har tapt stort på oljeemisjon

Eivind Yggeseth

Christen Sveaas og Sundt-familien var blant dem som satset flere millioner på Panoro Energy i november. Foreløpig er investeringen godt i minus.

- Vi har blitt veldig godt mottatt i markedet, med en overtegnet emisjon, og vært så heldige å få med oss høyt profilerte norske investorer som Sundt-familiens Sundt AS, Edvin Austbøs Alden og Christen Sveeas' Kistefos, uttalte konsernsjef John Hamilton i Panoro Energy til Finansavisen i november.Da hadde selskapet nettopp hentet inn 30 millioner dollar, eller om lag 255 millioner kroner, gjennom en rettet emisjon i forbindelse med oppkjøpet av OMV Tunisia Upstream for 65 millioner dollar.Tegningskursen i emisjonen var 16,10 kroner.Sammen med at oljeprisen har falt bratt siden transaksjonen, har også selskapets aksjekurs falt betydelig.Rett før børsens stengetid torsdag ble aksjen omsatt for 10,70 kroner, hele 33,5 prosent lavere enn kursen den rettede emisjonen ble gjort til.MilliontapFor de norske investorene som gikk inn med millionbeløp i emisjonen, har dermed investeringen medført massive, urealiserte tap på svært kort tid. Christen Sveaas og selskapet hans Kistefos ble tildelt aksjer for 80 millioner kroner. Én drøy måned senere er disse verdt vel 53 millioner kroner, noe som tilsvarer en verdireduksjon på snaut 27 millioner kroner. Sundt-familien har et papirtap på rett under 11 millioner kroner, mens Austbø så langt er nær 3,8 millioner kroner i minus.Blant selskapets mest profilerte aksjonærer finner vi også Solon-styreleder Simen Thorsen, samt investorene Torstein Tvenge, Ketil Skorstad, Fredrik Sneve og Hermine Midelfart.


Les også